HomeOdborné semináre

Ochrana osobných údajov – novela zákona 29.10.2014 -zrušené náhradny termín november 2014

Slovenská asociácia malých podnikov, Drieňová 37, Bratislava, pobočka Trnava Vás pozýva dňa 29. októbra 2013 o 9.00 hod. – streda na seminár O

Školenie Sociálne a zdravotné poistenie – SZČO, dávky, dôchodky
Nový zákon č. 343/2/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Ochrana osobných údajov po novom – zákon č. 122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z.

Slovenská asociácia malých podnikov, Drieňová 37, Bratislava, pobočka Trnava

Vás pozýva dňa 29. októbra 2013 o 9.00 hod. – streda na seminár

Ochrana osobných údajov – novela zákona

Lektor: Ing. Miroslav Majtáz , NPS s.r.o.

Miesto konania: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SCIUM Trnava
Tel.: 0905 335 097
e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com
Účastnícky poplatok: členovia SCIUM: 25,- EUR, ostatní: 35,- EUR
poplatok splatný pri prezentácii

Program:
1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
2. PLATNÁ PRÁVNA ÚPRAVA V PROBLEMATIKE
3. VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV
4. PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
5. OSOBITNÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
6. ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
7. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
8. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV – BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT A BEZPEČNOSTNÉ SMERNICE
9. DOHĽAD NAD OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
10. OCHRANA PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
11. CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV
12. REGISTRÁCIA, OSOBITNÁ REGISTRÁCIA A EVIDENCIA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
13. ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
14. PRAKTICKÝ POSTUP PRI PLNENÍ ÚLOH ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
15. VZORY K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
16. AUDIT INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
17. DISKUSIA, ZÁVER

Prihláste sa, prosím, odpoveďou na náš e-mail, lebo telefonicky.