HomeOdborné semináre

Novela zákona o DPH

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková Finančná správa SR Termín:   15.10.2014  o 15:00 hod                       13.11.2014  o 15:00 hod Obsah: -   Z

Seminár -zdravotné odvody v spolupráci s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou
Seminár – DPH novela zákona od 1.1.2017, vybrané prípady z praxe
TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE 18.6.2015

Lektor: Ing. Ľubica Kožíková

Finančná správa SR

Termín:   15.10.2014  o 15:00 hod

                      13.11.2014  o 15:00 hod

Obsah: –   Zmena miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a

                      elektronických služieb nezdaniteľným osobám

                     – Lehota na registráciu zdaniteľnej osoby za platiteľa dane

                     – Lehota na podanie kontrolného výkazu

                     – Obdobie, za ktoré sa podáva súhrnný výkaz

Miesto:     V sídle  SAMP  Drieňová 37 Bratislava

 

Účastnícky poplatok  40 eur +DPH

Účastnícky poplatok pre členov SAMP ( uviesť v prihlaške)  30 eur