HomeOdborné semináre

Seminár -zdravotné odvody v spolupráci s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou

Slovenská asociácia malých podnikov     V spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou s cieľom zvýšiť informovanosť MSPaŽ , zamestná

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roku 2014 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 01.01.2015
BOZP a ochrana osobných údajov
Seminár -Novela zákona o dani z príjmov

logo-samp-maleSlovenská asociácia malých podnikov  

 

V spolupráci so

Všeobecnou zdravotnou poisťovňou
s cieľom zvýšiť informovanosť MSPaŽ , zamestnávateľov a zamestnancov
organizuje

Informačný seminár k zdravotným odvodom

2.10.2014 o 9:00 hod.
Program:
1. Povinnosti zamestnávateľa voči poisťovni (zmeny v legislatíve)
2. Povinnosti pri zamestnávaní cudzincov (z čl. štátov EU a iné )
3. Ročné zúčtovanie poistného (SZČO, zamestnanci)
4. Elektronické služby poisťovne

Lektori VZP: Ing. Jana Hajasová, Ing. Miroslav Hrabák,
Janette Špačková, Mgr. Helena Križanová

Miesto: Bratislava, Ondavská 3 – budova VZP, 3 poschodie č.d. 411

Možnosť zodpovedania konkrétnych otázok. Otázky zašlite najneskôr do 30.09.2014 na samp@admin.samp-msp.sk

Kapacita zasadacej miestnosti je obmedzená na 50 miest, preto prosíme o záväzné prihlásenie účasti do 30.09.2014

Účasť bezplatná
Kontakt: Magdaléna Lipáková, 02/4342 2425, 4333 0930, 0918 655 134, 0908 219 568
e-mail: samp@admin.samp-msp.sk;

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
prezident SAMP