HomeFórum

HN Ekonomika Biznis dostane strop na luxus

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/biznis-dostane-strop-na-luxus-623536

Ako podporovať rodinu v 21. storočí
Malé podniky nesúhlasia s úpravou tarifných miezd
Doprastav najviac dlhuje bankám, čo však bude so živnostníkmi

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/biznis-dostane-strop-na-luxus-623536