HomeFórum

HN Ekonomika Biznis dostane strop na luxus

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/biznis-dostane-strop-na-luxus-623536

Výkaz k DPH neurobíte stlačením „zázračného“ gombíka rozhovor HN
Malé podniky nesúhlasia s úpravou tarifných miezd
Finančná správa bude spolupracovať s SAMP

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/biznis-dostane-strop-na-luxus-623536