HomeVýstupy v médiách

DPH budú platiť až po uhradení faktúry

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=07.07.2014

Nový portal pre daňovníkov vystúpenie v tv. TA3 Ing Viera Vašicová /SAMP/
Rozhovor s V. Sirotkom,prezidentom SAMP na tému registračné pokladne
Elektronická komunikácia s Finančnou správou

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=07.07.2014