HomeVýstupy v médiách

DPH budú platiť až po uhradení faktúry

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=07.07.2014

Správy RTVS Tlačivá na daňové priznania opäť meškajú
Praktické príklady nároku a výpočtu odpočítateľnej položky
Zdaniteľné príjmy fyzickej osoby

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=07.07.2014