HomeVýstupy v médiách

DPH budú platiť až po uhradení faktúry

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=07.07.2014

Vystúpenie prezidenta v TV Sme
HOSŤ V ŠTÚDIU: Vladimír Sirotka o ochrane osobných údajov
HOSŤ V ŠTÚDIU: V. Sirotka o podaní kontrolného výkazu

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=07.07.2014