HomeFórum

Článok HN

Nové tlačivo daňového priznania dá živnostníkom zabrať Mnohé položky v tlačive sa upravili v neprospech drobných podnikateľov. Komplikovaná sple

Správa o stave malého a stredného podnikania za rok 2014
Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP
Povinný mesačný výkaz poistného do Sociálnej poisťovne

Nové tlačivo daňového priznania dá živnostníkom zabrať

Mnohé položky v tlačive sa upravili v neprospech drobných podnikateľov.

Komplikovaná spleť zmien a výnimiek. Také je nové tlačivo daňového priznania pre živnostníkov, na ktorom majú do marca zdaniť svoje príjmy za rok 2013. Takto vidia nový daňový formulár účtovné poradkyne združené v Slovenskom cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu. „ Je tam toľko výnimiek, že bežný daňovník nemá šancu ich obsiahnuť, lebo nemá o nich znalosti,“ hovorí účtovníčka Eva Darášová. Ako vzor náročných pasáží uvádza napríklad kolónky pri príjmoch z kapitálového majetku. Tu podľa nej môže nastať veľa situácií, kde by živnostník z neznalosti okolo cenných papierov mohol porušiť zákon. Napríklad – sporí si v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, no môže sa stať, že ani netuší, kde táto spoločnosť investuje. Pritom môže ísť o cenné papiere, ktoré treba zdaniť zrážkovou daňou. „ Až keď mu dôchodková spoločnosť pošle podielové listy, potom niektorí začnú niečo zisťovať. A možno ani nie, pretože si to nespoja s daňovým priznaním,“ dodáva Darášová.

Nové tlačivo pre živnostníkov je reakciou na početné zmeny v zákone o dani z príjmov prijaté vlani v decembri. Novelou sa definitívne zrušili paušálne výdavky pri prenájme, jednotná sadzba dane a zaviedli sa dve daňové pásma. V neprospech živnostníkov sa upravila napríklad možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť na manželku alebo odpočítať si prenájom v prípade paušálnych výdavkov.

Daňoví a účtovní poradcovia pripúšťajú, že vzhľadom na niektoré tabuľky, riadky a kolónky, ktoré sú úplne nové, môžu mať daňovníci s nimi problém. V zásade však ide o kopírovanie toho, čo si podnikateľ vedie už doteraz v evidencii alebo v účtovníctve.
http://hnporadna.hnonline.sk/podnikanie-154/nove-tlacivo-danoveho-priznania-da-zivnostnikom-zabrat-605386