HomeSnem

19. Snem SAMP 11.12.2020

V súlade s uznesením snemu Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manaž

XXII. Snem SAMP 2022/2023
Memorandum SAMP z XXI. Snemu konaného 05.05.2022 v Bratislave
Príloha č. 1 k Správe o činnosti SAMP 2019-2020 – Informácia o spolupráci a priebehu projektu MSP a Rodinné podnikanie v SR a ČR

V súlade s uznesením snemu Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu (SCIÚM) zo dňa 14.05.2019 predkladáme správu, o činnosti SAMP a  spoločnej činnosti SCIÚM od konania snemu v r. 2019.

V roku 2019/2020 pokračoval výrazný rozvoj aktivít Asociácie. Členská základňa zamestnávateľských organizácií a živnostníkov však rástla mierne, Zamestnanecké portfólio našich členov sa pohybuje viac menej stabilne v rozmedzí cca 35 – 37 000 občanov, čo predstavuje významnú časť sektora malých a stredných podnikov a živnostníkov (MSPaŽ).