HomeSnem

19. Snem SAMP 11.12.2020

V súlade s uznesením snemu Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manaž

Deklarácia k rozvoju Rodinného podnikania z IX. Konferencie k RP
Príloha č. 3 k Správe o činnosti SAMP 2019-2020 – Otvorený list premiérovi
Príloha č. 5 k Správe o činnosti SAMP 2019-2020 – Návrhy na podporu ekonomiky – Ekonomický krízový štáb 13.05.2020

V súlade s uznesením snemu Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu (SCIÚM) zo dňa 14.05.2019 predkladáme správu, o činnosti SAMP a  spoločnej činnosti SCIÚM od konania snemu v r. 2019.

V roku 2019/2020 pokračoval výrazný rozvoj aktivít Asociácie. Členská základňa zamestnávateľských organizácií a živnostníkov však rástla mierne, Zamestnanecké portfólio našich členov sa pohybuje viac menej stabilne v rozmedzí cca 35 – 37 000 občanov, čo predstavuje významnú časť sektora malých a stredných podnikov a živnostníkov (MSPaŽ).