HomeOdborné semináre

Seminár – daň z príjmu

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov Slovak Association of Small Enterprises Drieňová 37, 821 02 Bratislava, +421 918 65

Novela zákona o DPH od 01.01. 2017 a vybrané prípady v praktických príkladoch
TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE 18.6.2015
Seminár – Daň z príjmov PO

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov
Slovak Association of Small Enterprises
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, +421 918 655 134
samp@admin.samp-msp.sk; www.samp-msp.sk

Vás pozýva na seminár
Daň z príjmu
dňa 07. decembra 2016 ( streda ) o 09:00 hod.

Lektor: Ing. Daniela Miháliková, Finančné riaditeľstvo SR

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program seminára:

– Vysporiadanie dane z príjmov za rok 2016
– Zmeny od 01.01.2017 ( novela je v schvaľovacom procese )
– Diskusia k téme školenia

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@admin.samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.