Konferencia „Vplyv dohody TTIP na zahraničný obchod malých a stredných podnikov“

HomeAktualityOdborné semináre

Konferencia „Vplyv dohody TTIP na zahraničný obchod malých a stredných podnikov“

Veľvyslanectvo USA v Bratislave v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie organizovalo dňa 8.6.2016 stretnutie a diskusiu s americkou TTIP negociát

Pripomienky k Novele zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.
Nový zákon č. 343/2/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
List na URSO

Veľvyslanectvo USA v Bratislave v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie organizovalo dňa 8.6.2016 stretnutie a diskusiu s americkou TTIP negociátorkou Christinou Sevillou na tému „Vplyv dohody TTIP na zahraničný obchod malých a stredných podnikov, ktorej sa zúčastnil aj prezident SAMP Ing. Vladimír Sirotka,CSc., ktorý vo svojom vystúpení zdôraznil nasledujúce stanoviská:
1. Považujeme za potrebné vypracovať dopadovú štúdiu vplyvu dohody TTIP na MSP na Slovensku
2.V súčasnosti pociťujeme nedostatočné odstraňovanie bariér v prístupe MSP na spoločný trh EÚ. Prejavujú sa ochranárske tendencie rôznych štátov – členov EÚ.
3.Považujeme za potrebné zjednotiť pohyb MSP v hospodárskom priestore EÚ, ako napríklad v doprave diaľničné známky, legislatívu v oblasti DPH, nerovnováhu v odmeňovaní pri nadnárodných spoločnostiach a mnoho iných.
IMG_20160608_111038