Konferencia „Vplyv dohody TTIP na zahraničný obchod malých a stredných podnikov“

HomeAktualityOdborné semináre

Konferencia „Vplyv dohody TTIP na zahraničný obchod malých a stredných podnikov“

Veľvyslanectvo USA v Bratislave v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie organizovalo dňa 8.6.2016 stretnutie a diskusiu s americkou TTIP negociát

2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 -2027 pre Integrovaný územný rozvoj a pre cieľ 5 (Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív) politiky súdržnosti EÚ, 13. 6. 2023
Prieskum realizovaný SAMP v čase od 11.06 až 5.08.2014
ZÁKONNÍK PRÁCE 2015+ Daňové a odvodové tipy 2015

Veľvyslanectvo USA v Bratislave v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie organizovalo dňa 8.6.2016 stretnutie a diskusiu s americkou TTIP negociátorkou Christinou Sevillou na tému „Vplyv dohody TTIP na zahraničný obchod malých a stredných podnikov, ktorej sa zúčastnil aj prezident SAMP Ing. Vladimír Sirotka,CSc., ktorý vo svojom vystúpení zdôraznil nasledujúce stanoviská:
1. Považujeme za potrebné vypracovať dopadovú štúdiu vplyvu dohody TTIP na MSP na Slovensku
2.V súčasnosti pociťujeme nedostatočné odstraňovanie bariér v prístupe MSP na spoločný trh EÚ. Prejavujú sa ochranárske tendencie rôznych štátov – členov EÚ.
3.Považujeme za potrebné zjednotiť pohyb MSP v hospodárskom priestore EÚ, ako napríklad v doprave diaľničné známky, legislatívu v oblasti DPH, nerovnováhu v odmeňovaní pri nadnárodných spoločnostiach a mnoho iných.
IMG_20160608_111038