HomeFotogalérie

III. Konferencia v spolupraci s MPSVaR 30.10.2014

Slovenská asociácia malých podnikov Slovak association of small enterprises V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny,

Memorandum s Paneurópskou vysokou školou
Konferencia Future of Money 3.0 organizovaná Nadáciou F. A. Hayeka
Prvé zasadnutie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií

Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises

V spolupráci s

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny,
pod záštitou štátneho tajomníka Jozefa Buriana a štátneho tajomníka Branislava Ondruša
usporiadala

III. KONFERENCIU

k aktuálnym zmenám legislatívy:
Zákonníka práce,
Systému odvodov na zdravotné a sociálne poistenie 2014-2015
Podpory zamestnávania v oblasti malých a stredných podnikov.

30.10.2014 o 10:00 hod.
V sídle SAMP Drieňová 37 Bratislava