HomeFotogalérie

Stretnuie k spracovaniu návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia 3.10.2014

   

Snem SAMP 26.6.2015
Diskusia k záverom a odporúčaniam správy OECD
Podnikanie v Rakúsku
Stretnutie 3.10.2014

Stretnutie 3.10.204

Stretnutie3.10.2014

Stretnutie3.10.2014

Stretnutie 3.10.2014

Ing. Vendelín Iro SÚZ, Ing. Juraj Borgula a Ing. Dušan Sirotka

 

 

Stretnutie 3.10.2014

Stretnutie 3.10.2014

Stretnutie 3.10.2014

Stretnutie 3.10.2014