HomeFinančna správa SR

Tlačová správa Kontrolný výkaz DPH o dva týždne

Tlačová správa Kontrolný výkaz DPH o dva týždne BRATISLAVA – 12. 02. 2014: Na podanie kontrolného výkazu DPH (KV DPH) zostávajú podnikateľom dva

Call Centrum funguje tiež počas víkendu
Tlačová správa Podmienky darovania 2 % z daní
Tlačové vyhlasenia -užitočné informácie pre Vás

image001Tlačová správa

Kontrolný výkaz DPH o dva týždne

BRATISLAVA – 12. 02. 2014: Na podanie kontrolného výkazu DPH (KV DPH) zostávajú podnikateľom dva týždne. Mesační platitelia ho budú tento mesiac posielať na finančnú správu po prvýkrát. Spoločne s daňovým priznaním na DPH je potrebné ho poslať do 25. februára 2014.

Dnes sme na portáli finančnej správy zverejnili aj videonávod, ktorý môže podnikateľom pri vypĺňaní formulára pomôcť. Nájdete ho medzi v časti „Rýchle odkazy – Príručky a návody“:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/prirucky-a-navody

Kontrolný výkaz DPH sa vzťahuje na všetkých platiteľov DPH, a to v termínoch na podanie daňového priznania na DPH. Februárový termín sa teda netýka štvrťročných platiteľov, ktorí budú výkaz po prvý krát posielať v apríli 2014.

Vzor tlačiva, poučenie či metodické usmernenia k vypĺňaniu výkazu nájdu daňové subjekty na portáli finančnej správy. Vzor:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov

Metodické usmernenie, poučenie:
https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-usmernenia

Najčastejšie otázky ku KV DPH sú rozdelené na metodické a technické:
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kontrolny-vykaz-dph

Tlačivo je zároveň dostupné aj v osobnej internetovej zóne každého prihláseného používateľa portálu. Po prihlásení je dostupné v katalógu formulárov. Je možné ho vyplniť, skontrolovať logickými kontrolami a následne odoslať na finančnú správu. Na prípadné otázky od verejnosti je pripravené odpovedať Call centrum finančnej správy. Telefónne číslo je 048/431 72 22.
image004