HomeFinančna správa SR

Tlačová správa Tlačivá k dni z príjmu

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Tlačová správa Tlačivá k dni z príjmu Bratislava – 10. 01. 2014: Nové tlačivá daňových priznaní na

Tlačová správa Posledný deň na podanie DPH
Tlačová správa Firmy nevyužívajú colné výhody
Tlačová správa SEPA o dva dni aj u nás

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

Tlačivá k dni z príjmu

Bratislava – 10. 01. 2014: Nové tlačivá daňových priznaní na daň z príjmov sú k dispozícii na portáli finančnej správy.

Tlačivá daňového priznania na daň z príjmu fyzických osôb typ A a B, a tiež na daň z príjmu právnických osôb sú pre verejnosť na portáli finančnej správy. Občania ich nájdu spoločne so všetkými ostatnými vzormi daňových priznaní na adrese:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv

Formuláre sú však k dispozícii len na stiahnutie a následné vytlačenie. Odporúčame preto daňovým subjektom použiť ich len v nevyhnutných prípadoch. Tlačivá treba totiž po vytlačení ručne vyplniť a práve pri tomto postupe robia daňové subjekty najviac chýb, prevažne matematického charakteru. Nesprávne vypočítaná daňová povinnosť pre daňové subjekty znamená povinnosť podať opravné daňové priznanie. V prípade, že tak podnikateľ neurobí, vystavuje sa riziku sankcie.

Koncom januára budú nové tlačivá zapracované aj v osobnej internetovej zóne každého podnikateľa, ktorý sa zaregistruje na elektronickú komunikáciu. V tomto prípade budú do tlačiva zapracované všetky matematické aj logické kontroly, ktoré za podnikateľa vykoná systém automaticky pri vypĺňaní daňového priznania. Následne po vyplnení ho môže podnikateľ jednoducho elektronicky poslať na finančnú správu. Potvrdenie o prijatí daňového priznania dostane do svojej schránky.

Tlačené formuláre daňových priznaní budeme na úrady distribuovať v týždni medzi 20. – 24. januárom 2014.

Oneskorenie tlačív spôsobilo ich neskoré schválenie v Národnej rade Slovenskej republiky. Finančná správa každoročne potrebuje na zapracovanie legislatívnych zmien v tlačivách daňových priznaní cca 3 mesiace. Tento rok boli posledné zmeny schválené začiatkom decembra 2013. Aj preto nie je možné, aby boli tlačivá k dispozícii ihneď v prvých dňoch nového roka. Finančná správa však robí všetko preto, aby boli daňové priznania k dispozícii čo najskôr, a skrátime lehotu potrebnú na zapracovanie zmien z 3 mesiacov na cca 6 týždňov.

Daňové priznanie na daň z príjmov je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. marca 2014.