HomeAktuality

Prvá medzinárodná konferencia „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“

Prvá medzinárodná konferencia pod záštitou predsedu vlády SR, Reborta Fica „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“ dňa 8. novembra 2017              

Nový zákon č. 343/2/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Seminár – DPH novela zákona od 1.1.2017, vybrané prípady z praxe
Novela zákona č. 222/2001 Z.z. o DPH účinná od 1.1.2016

Prvá medzinárodná konferencia pod záštitou predsedu vlády SR, Reborta Fica

„Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“

dňa 8. novembra 2017

Memorandum            MALEaSTREDNEpodnikanie_VK_08112017_8302 (2)