Konferencia „Vplyv dohody TTIP na zahraničný obchod malých a stredných podnikov“

HomeAktualityOdborné semináre

Konferencia „Vplyv dohody TTIP na zahraničný obchod malých a stredných podnikov“

Veľvyslanectvo USA v Bratislave v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie organizovalo dňa 8.6.2016 stretnutie a diskusiu s americkou TTIP negociát

1. medzinárodná konferencia „Malé a stredné podnikanie v Európskom hospodárskom priestore“
Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe
K o m u n i k é 19.11.2013

Veľvyslanectvo USA v Bratislave v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie organizovalo dňa 8.6.2016 stretnutie a diskusiu s americkou TTIP negociátorkou Christinou Sevillou na tému „Vplyv dohody TTIP na zahraničný obchod malých a stredných podnikov, ktorej sa zúčastnil aj prezident SAMP Ing. Vladimír Sirotka,CSc., ktorý vo svojom vystúpení zdôraznil nasledujúce stanoviská:
1. Považujeme za potrebné vypracovať dopadovú štúdiu vplyvu dohody TTIP na MSP na Slovensku
2.V súčasnosti pociťujeme nedostatočné odstraňovanie bariér v prístupe MSP na spoločný trh EÚ. Prejavujú sa ochranárske tendencie rôznych štátov – členov EÚ.
3.Považujeme za potrebné zjednotiť pohyb MSP v hospodárskom priestore EÚ, ako napríklad v doprave diaľničné známky, legislatívu v oblasti DPH, nerovnováhu v odmeňovaní pri nadnárodných spoločnostiach a mnoho iných.
IMG_20160608_111038