HomeAktualityFórum

Systém „Licencie“ Koncepčný návrh

Rokovanie NR SR
Informácia pre predsedu Vlády SR – Rozbor dopadu noviel 251/2012 o energetike a 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach
PF 2015

Licencie 1

Licencie2

Licencie3

Licencie 4

Licencie 5

Licencie6

Licencie7

Licencie8