HomeVýstupy v médiách

Na darovanie 2% ostáva týždeň Eva Darášová 22.04.2014

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=22.04.2014

VEĽKÉ NOVINY TV JOJ -SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OMEZENÝM
RTVS Správy a komentáre Odhaľovanie nelegálneho zamestnávania
Päť opatrení ,ktoré najviac postihnú firmy a podnikateľov

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=22.04.2014