HomeVýstupy v médiách

Na darovanie 2% ostáva týždeň Eva Darášová 22.04.2014

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=22.04.2014

Správy a komentáre RTVS 2
Hodnota gastrolístkov sa zvýši
HOSŤ V ŠTÚDIU: V. Sirotka o podaní kontrolného výkazu

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=22.04.2014