HomeAktualityFórum

Malé podniky nesúhlasia s úpravou tarifných miezd

http://www.istp.sk/clanok/5176/Male-podniky-nesuhlasia-s-upravou-tarifnych-miezd

Prvé zasadnutie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií
Konzultácie na MPSVaR
Vyjadrenie pre Hospodárske noviny k téme: Čo sme v účtovníctve v roku 2020 privítali a čo nám komplikovalo prácu

http://www.istp.sk/clanok/5176/Male-podniky-nesuhlasia-s-upravou-tarifnych-miezd