HomeAktualityFórum

Malé podniky nesúhlasia s úpravou tarifných miezd

http://www.istp.sk/clanok/5176/Male-podniky-nesuhlasia-s-upravou-tarifnych-miezd

Hosť v štúdiu TA3 – V. Sirotka – 30.4.2021
II. Konferencia Slovenskej asociácie malých podnikov v spolupráci s MPSVR SR
Veľtrh práce – Job Expo 2015

http://www.istp.sk/clanok/5176/Male-podniky-nesuhlasia-s-upravou-tarifnych-miezd