HomeVýstupy v médiách

Elektronická komunikácia s Finančnou správou

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=16.02.2014

Podpora zamestnania 18.9.2012 – STV2
Nový portal pre daňovníkov vystúpenie v tv. TA3 Ing Viera Vašicová /SAMP/
Správy a komentáre RTVS 2

http://www.rtvs.sk/televizia/program/detail/4173/spravy-rtvs/archiv?date=16.02.2014