HomeFinančna správa SR

Tlačová správa Call Centrum funguje aj počas víkendu Colné a daňové úrady predlžujú úradné hodiny

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Tlačová správa Call Centrum funguje aj počas víkendu Colné a daňové úrady predlžujú úradné hodiny

Tlačová správa Nová podpisová politika finančnej správy
Tlačová správa Firmy nevyužívajú colné výhody
Aj Vaša firma môže byť SHS

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

Call Centrum funguje aj počas víkendu
Colné a daňové úrady predlžujú úradné hodiny

BRATISLAVA – 17. 01. 2014: Finančná správa predlžuje úradné hodiny Call Centra, ktoré bude k dispozícii aj počas nasledujúcich víkendov 18. – 19. 1. a 25. – 26. 1. 2014. Predĺžené úradné hodiny budú na úradoch počas nasledujúcich týždňov v dňoch od 20.1. do 27.1.2014. Každý pracovný deň v uvedenom období budú zamestnanci colných a daňových úradu k dispozícii verejnosti až do 19,00 hodiny.

Call Centrum bude počas víkendov fungovať v čase od 8,00 do 16,00 hodiny. Na čísle 048/431 72 22 dostane verejnosť odpovede na daňové aj colné otázky. Naši operátori sú tiež pripravení odpovedať na otázky v rámci technickej podpory.

Predĺženie úradných hodín sa týka oblasti registrácie. Platitelia DPH totiž majú povinnosť komunikovať od 1.1.2014 so správcom dane len elektronicky. S tým súvisí aj poradenstvo pri vybavovaní Dohôd o elektronickom doručovaní, Zaručeného elektronického podpisu a iných potrebných dokumentov. Zároveň bude možné s pracovníkmi úradov konzultovať všetky náležitosti súvisiace so zmenou legislatívy pri elektronickej komunikácii firiem s colným a daňovým úradom.

Finančná správa aj týmto spôsobom poskytuje najmä doposiaľ neregistrovaným občanom a podnikateľom možnosť splniť si svoju zákonnú povinnosť. Predĺženie úradných hodín bude zabezpečené na všetkých pobočkách colného úradu a všetkých pobočkách aj kontaktných miestach daňového úradu.