HomeOdborné semináre

Vysporiadanie dane z príjmu za rok 2013. Novela dane z príjmov a dopady na podnikateľské subjekty s účinnosťou od 1.1.2014

prednáša: Ing. Daniela Miháliková Daňové riaditeľstvo SR 1.termín: 10.1.2014 od 14:00 hod.

Seminár – DPH novela zákona od 1.1.2017, vybrané prípady z praxe
Vedecká konferencia na tému „Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016“
I. RÁMCOVÝ OBSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY

prednáša: Ing. Daniela Miháliková
Daňové riaditeľstvo SR
1.termín: 10.1.2014 od 14:00 hod.