HomeOdborné semináre

Vysporiadanie dane z príjmu za rok 2013. Novela dane z príjmov a dopady na podnikateľské subjekty s účinnosťou od 1.1.2014

prednáša: Ing. Daniela Miháliková Daňové riaditeľstvo SR 1.termín: 10.1.2014 od 14:00 hod.

Seminár novela zákona o dani z príjmov zákon č. 333/2014 Z.z.
Pracovná skupina Európskej komisie „Taxes on single market“ Brusel 5/6/2018
Novela zákona o DPH

prednáša: Ing. Daniela Miháliková
Daňové riaditeľstvo SR
1.termín: 10.1.2014 od 14:00 hod.