HomeOdborné semináre

Novela zákona o DPH

prednáša: Ing. Kožíková Ľubica, Daňové riaditeľstvo SR BA Termín: 13.1.2014 od 14:00 hod. Účastnícky poplatok na všetky semináre je 35 EUR+ DPH Cena pre účastníkov SAMP a SCIÚM 10% (prosím uviesť v prihláške).

Konferencia 30.10.2014 k Systému odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a Zakonník práce,
Ochrana osobných údajov po novom – zákon č. 122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z.
Vedecká konferencia na tému „Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016“

prednáša: Ing. Kožíková Ľubica,
Daňové riaditeľstvo SR BA
Termín: 13.1.2014 od 14:00 hod.

Účastnícky poplatok na všetky semináre je 35 EUR+ DPH
Cena pre účastníkov SAMP a SCIÚM 10% (prosím uviesť v prihláške).