HomeOdborné semináre

Školenie Sociálne a zdravotné poistenie – SZČO, dávky, dôchodky

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov Slovak Association of Small Enterprises Drieňová 37, 821 02 Bratislava, +421 908 219

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2014
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roku 2015 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 01.01.2016
Seminár novela zákona o dani z príjmov zákon č. 333/2014 Z.z.

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov
Slovak Association of Small Enterprises
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, +421 908 219 568
samp@admin.samp-msp.sk; www.samp-msp.sk

Vás pozýva na seminár
Sociálne a zdravotné poistenie – SZČO, dávky, dôchodky
dňa 15. februára 2017 (streda) o 9:00 hod.

Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program seminára:

– Samostatne zárobkovo činná osoba definícia szčo v sociálnom a zdravotnom poistení,
– vznik a zánik poistenia, oznamovacie povinnosti,
– vymeriavací základ  szčo, platenie poistného, platenie počas PN, materskej, popri zamestnaní.
– Poistenci štátu v sociálnom poistení, v zdravotnom poistení, význam, kombinácia so zamestnaním, szčo.
– Nemocenské, materské, ošetrovné, náhrada príjmu pri PN – podmienky nároku zamestnanca, szčo, dobrovoľne poistenej osoby, denný vymeriavací základ, určenie výšky dávky.
– Dávka v nezamestnanosti – podmienky, výška.
– Dôchodkové dávky (starobný, invalidný dôchodok) podmienky nároku, určenie výšky dôchodku.,
– minimálny dôchodok– podmienky nároku, výška, koho sa týka,
– vplyv dobrovoľného poistenia/pripoistenia  na dôchodok,
– vplyv zamestnania s nízkym príjmom na dôchodok (napr. popri evidencii na ÚP), možnosti doplatenia poistného, význam,
– určenie dôchodku zo SP u sporiteľov (účastníci v II.pilieri)

Kontakt: 02/4342 2425, 0908 219 568, e-mail: samp@admin.samp-msp.sk

Poplatok zahŕňa občerstvenie a školiaci materiál.

záväzná-prihláška