HomeVýstupy v médiách

Správy RTVS Tlačivá na daňové priznania opäť meškajú

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/60363?p=fl Vyjadrenie Ing. Vladimír Sirotka prezident SAMP príspevok odvysielaný v čase 00:03:11

Žiadateľov o príspevok na podnikanie odrádzajú obmedzenia
Stretnutie na Ministerstve Financií
Nový portal pre daňovníkov vystúpenie v tv. TA3 Ing Viera Vašicová /SAMP/

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/60363?p=fl

Vyjadrenie Ing. Vladimír Sirotka prezident SAMP príspevok odvysielaný v čase 00:03:11