HomeFotogalérie

Šanca pre Slovensko

Ako zlepšiť podmienky podnikania pre malé a stredné podniky na Slovensku        

Prvé zasadnutie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií
Stretnuie k spracovaniu návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia 3.10.2014
Prezídium SAMP 11.12.2013

Ako zlepšiť podmienky podnikania pre malé a stredné podniky na Slovensku