HomeFotogalérie

Šanca pre Slovensko

Ako zlepšiť podmienky podnikania pre malé a stredné podniky na Slovensku        

Konferencia Future of Money 3.0 organizovaná Nadáciou F. A. Hayeka
Galavečer Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve – SIBAF award 2014
Medzinárodný strojársky veľtrh

Ako zlepšiť podmienky podnikania pre malé a stredné podniky na Slovensku