Kategória Odborné semináre

IMG_20160530_102055

1. Zasadnutie komisie NR SR pre podnikateľské prostredie, podporu malých a stredných podnikov a živnostníkov

Dňa 30.5.2016 sa prezident SAMP Ing. Vladimír Sirotka, CSc. zúčastnil 1. zasadnutia komisie NR SR pre podnikateľské prostredie, podporu malých a stredných podnikov a živnostníkov, ktorej predsedníčkou je Jana Kiššová . V. Sirotka je riadnym členom komisie a zastupuje tak záujmy SAMP v plnom rozsahu. Hlavným bodom zasadnutia komisie bolo zníženie administratívnej náročnosti zamestnania prvého zamestnanca. Medzi prizvanými hosťami nemohli chýbať minister hospodárstva SR Peter Žiga a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.
Všetci prítomní sa zho...

Čítať viac...
IMG_20160324_113410

Prezídium SAMP 24.3.2016

Dňa 24.3.2016 sa konalo Prezídium SAMP , na ktorom boli prerokované nasledovné témy :
1.,Riešenie alternatívnych zdrojov energie MSP
2.,Hlavné úlohy po Sneme SAMP
3.,Prerokovali sme hlavné úlohy a stratégie SAMP v období novej vlády SR / priority SAMP /
4.,Riešenie problematiky malých zdrojov tepla – MSP
5.,Prezident SAMP informoval o aktivitách SAMP od Snemu 18.2.2016
6.,Prebehla diskusia
A záverIMG_20160324_113437IMG_20160324_113337IMG_20160324_113326

Čítať viac...
IMG_20160602_093452

Prednáška:”Koniec bezsenným nociam štatutára”?

Dňa 2.6.2016 sme sa zúčastnili odbornej prednášky na tému : “Koniec bezsenným nociam štatutára?…alebo ako je to so zodpovednosťou firiem, ktorú na vysoko profesionálnej úrovni zorganizovala advokátska kancelária dvořák//hager&partners a prednášali renomované advokátky JUDr. Petra Štrbová Marková a JUDr. Zuzana Hnátová a daňová poradkyňa Ing. Dorota Kosperová.
Prednáška sa začala ozrejmením základných pojmov štatutár, jeho konanie v mene spoločnosti a jeho základné povinnosti, kedy zodpovedá za škodu a kedy nie, exkurz do konkurzného práva a kedy je spoločnosť pred...

Čítať viac...

Daňové a odvodové tipy a triky s J.Mihálom

Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
Drieňová 37, 821 02 Bratislava,
pobočka Lomonosovova 6, 91701 Trnava
www.samp-msp.sk

Vás pozývajú na seminár

DAŇOVÉ A ODVODOVÉ TIPY 2016

+ Zákon o cezhraničnej spolupráci (Zákonník práce)

pondelok dňa 20. 6. 2016 o 9.00 hod.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Miesto konania: Trnava, hotel Holiday Inn, Hornopotočná

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SA...

Čítať viac...

Ochrana osobných údajov – zákon č.122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z..

Slovenská asociácia malých podnikov
Drieňova 37, Bratislava

Vás pozýva dňa 8. apríla 2016 o 10:00 hod. (piatok) na seminár

Ochrana osobných údajov

Lektor: Ing. Miroslav Majtáz

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 40,- EUR
poplatok splatný pri prezentácii

Program seminára:
o Ochrana osobných údajov po novom – zákon č. 122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z.
o Novinkou sú dva vykonávacie p...

Čítať viac...

Nový zákon č. 343/2/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Actoris System s.r.o. v súčinnosti so SAMP Vás srdečne pozývajú na školenie Nový zákon č. 343/2/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Lektor: Ing. Anna Pribylincová

Miesto konania: Bratislava, Reštaurácia Planetka, Drieňová 37 www.restauraciaplanetka.sk

Čas konania: 2.- 4.3.2016

Prihlášky a informácie: samp@samp-msp.sk

Účastnícky poplatok:
členovia SAMP: 150,- EUR, ostatní: 200,- EUR

Program:

Školenie o novom zákone o VO obsiahne tri úrovne účinnosti zákona:

 malá čiastka dňom vyhlásenia, časť od 1.1...

Čítať viac...