Pracovné stretnutie k Memorandu SAMP a SŽK k situácii v oblasti energetiky

HomeAktuality

Pracovné stretnutie k Memorandu SAMP a SŽK k situácii v oblasti energetiky

KDH: Regióny s vyše 18-% nezamestnanosťou treba podporiť
Odborný seminár na tému odvetvových štandardov a Vianočná kapustnica SAMP
Malé podniky nesúhlasia s úpravou tarifných miezd

SAMP a SŽK dňa 27.6.2022 zaslala ministrovi hospodárstva, Richardovi Sulíkou Memorandum k situácii v oblasti energetiky, cien elektriny, plynu a materiálových vstupov, v ktorom žiadajú pána ministra o zorganizovanie „okrúhleho stola“ k prerokovaniu uvedených otázok a návrhov za účasti zástupcov signatárskych organizácií.

Na základe tejto žiadosti sa dňa 26.8.2022 konalo Pracovné stretnutie pána štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (SR) Jána Oravca (ŠTAT) a generálnych riaditeľov a riaditeľov Ministerstva hospodárstva SR s podnikateľmi.

Za SAMP sa na stretnutí zúčastnil p. Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident SAMP a členovia Pracovnej skupiny výboru NR SR pre hospodárske záležitosti pre energetiku, p. JUDr. Monika Jankovičová a p.  Ing. Ivan Krechňák

Záznam z rokovania k cenám energií_podnikatelia_26.8.2022