HomeAktuality

Upozornenie- Štatistický úrad Slovenskej republiky

Od 1.januára 2016 vznika podnikateľom a firmám zákonná povinnosť predkladať štatistické výkazy elektronicky. Elektronický zber údajov_TS

Video o byrokratickom hadovi
V. Sirotka k Návrhu opatrení „Kilečko 2“
Projekt odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva 30.10.2017

Od 1.januára 2016 vznika podnikateľom a firmám zákonná povinnosť predkladať štatistické výkazy elektronicky.

Elektronický zber_banner_v2

Elektronický zber údajov_TS