HomeAktuality

PF 2015

Ďakujeme Vám za spoluprácu počas celého uplynulého roka a želáme Vám príjemné sviatky a úspešný rok 2015

Záznam z VIII. konferencie Rodinné podnikanie na Slovensku, 24. 11. 2021
ZÁZNAM: Hudacký o druhotnej platobnej neschopnosti podnikateľov
Snem Prezídia SAMP 27.01.2016

Ďakujeme Vám za spoluprácu počas celého uplynulého roka a želáme Vám príjemné sviatky a úspešný rok 2015
PF 2015