HomeFotogalérie

Šanca pre Slovensko

Ako zlepšiť podmienky podnikania pre malé a stredné podniky na Slovensku        

Diskusia k záverom a odporúčaniam správy OECD
Konferencia Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska
Fotky z XXI. Snemu dňa 5.5.2022

Ako zlepšiť podmienky podnikania pre malé a stredné podniky na Slovensku