HomeVýstupy v médiách

Nový portal pre daňovníkov vystúpenie v tv. TA3 Ing Viera Vašicová /SAMP/

RTVS Správy a komentáre Odhaľovanie nelegálneho zamestnávania
Prečo nebyť živnostník 4.6.2012 – TA3
V. Sirotka o minimálnej mzde 12.10.2018