HomeVýstupy v médiách

V. Sirotka na tému „Príspevky na podnikanie“ 24.8.2012 – TA3

Podpora zamestnania 18.9.2012 – STV2
Vyjadrenie pre TASR elektronizácia a kontrolne výkazy DPH
Praktické príklady nároku a výpočtu odpočítateľnej položky