Vladimír Sirotka o návrhu zákona o ochrane subdodávateľov 26.9.2012 – TA3