Kategória Finančna správa SR

Tlačivá k dni z príjmu

image001Tlačová správa

Tlačivá k dni z príjmu

Bratislava – 21. 02. 2014: Nové tlačivá daňových priznaní na daň z príjmov sú k dispozícii na portáli finančnej správy aj v aplikácii eDane Java verzia 2014.

Tlačivá daňového priznania na daň z príjmu fyzických osôb typ A a B, a tiež na daň z príjmu právnických osôb sú dostupné pre širokú verejnosť. Občania ich nájdu spoločne so všetkými ostatnými vzormi daňových priznaní na adrese:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv

Platiteľo...

Čítať viac...

Call Centrum funguje tiež počas víkendu

image001Tlačová správa

Call Centrum funguje tiež počas víkendu

BRATISLAVA – 21. 02. 2014: Finančná správa predlžuje úradné hodiny Call Centra, ktoré bude k dispozícii aj počas tohto víkendu. Operátori budú na linkách v čas medzi 8,00 – 16,00 hod. V posledný deň podávania kontrolných výkazov DPH, teda 25. 2. 2014, budú operátori na linkách až do polnoci.

Na čísle 048/431 72 22 dostane verejnosť odpovede na daňové aj colné otázky. Naši operátori sú tiež pripravení odpovedať na otázky v rámci technickej podpory.

Finančná správa predĺžila fungovanie call c...

Čítať viac...

Odbremenenie platiteľov dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

image001Tlačová správa

Odbremenenie platiteľov dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

BRATISLAVA – 21. 02. 2014: Od 1. januára 2014 vstúpila do účinnosti novela zákona
č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona
č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Od tohto dátumu sa zmenili povinnosti podávať daňové priznanie zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu.

V zmysle vyššie uvedenej novely už nie je potrebné, aby daňové subjekty podávali na colný úrad daňové priznani...

Čítať viac...

Tlačová správa Call Centrum funguje dlhšie a tiež počas víkendu

image001Tlačová správa

Call Centrum funguje dlhšie a tiež počas víkendu

BRATISLAVA – 17. 02. 2014: Finančná správa predlžuje úradné hodiny Call Centra, ktoré bude k dispozícii počas pracovných dní od 8,00 do 19,00 hod. Počas víkendu 22. – 23. februára bude možné sa poradiť v čas medzi 8,00 – 16,00 hod. V posledný deň podávania kontrolných výkazov DPH, teda 25. 2. 2014, budú operátori na linkách až do polnoci.

Na čísle 048/431 72 22 dostane verejnosť odpovede na daňové aj colné otázky...

Čítať viac...

Tlačová správa Nová podpisová politika finančnej správy

image001Tlačová správa

Nová podpisová politika finančnej správy

BRATISLAVA – 14. 02. 2014: Pre plynulé používanie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) finančná správa odporúča podnikateľom nainštalovať si aktualizáciu podpisovej politiky. Platnosť doterajšej skončila 31. 1. 2014. Aktualizácia platí tri roky.

Predmetom aktualizácie softvéru je nainštalovanie novej podpisovej politiky na všetkých počítačoch, ktoré podnikateľ či občan používa pri podpisovaní elektronických správ a dokumentov pri komunikácii s finančnou správou.

Pokyny k elektronickej...

Čítať viac...

Tlačová správa Podmienky darovania 2 % z daní

image001Tlačová správa

Podmienky darovania 2 % z daní

Bratislava – 12. 02. 2014: Do 17. februára 2014 môžete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane, a tie poukázať neziskovým organizáciám alebo nadáciám.

Každý, kto podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013 a je oprávnený vyhlásiť priamo v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, sa má poukázať ním určenej právnickej o...

Čítať viac...