HomeAktuality

Prezídium SAMP 26.9.2017

Prezídium SAMP prerokovalo stav podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov, zámery v znižovaní byrokracie, prípravu projektov v oblasti výzie

Stretnutie Klubu rodinných podnikateľov v Prahe 10.10.2018
Konzultácie na MPSVaR
Školenie Daňové priznanie FO a PO, novela zákona o dani z príjmov

Prezídium SAMP prerokovalo

  1. stav podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov,
  2. zámery v znižovaní byrokracie, prípravu projektov v oblasti výziev „Efektívna verejná správa“ ,
  3. vyjadrenie SAMP k návrhu zákona NR SR o zmene zákona č. 725/2004 o podmienkach prevádzky motorových vozidiel …  Pripravili sme pozmeňujúci návrh pre poslancov a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti ohľadom Staníc technickej kontroly, s cieľom ponechať podmienky pre určovanie siete staníc a podporiť ich,  najmä preto, že investovali nemalé čiastky do vybavenia a ponechať systém tak, ako v platnom znení zákona,
  4. bola prerokovaná aj príprava 1. Medzinárodnej konferencie MSPaŽ skupiny V4 v Bratislave.