HomeAktuality

SZČO a výkon práce mimo územia SR

http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/szco-a-vykon-prace-mimo-uzemia-sr.htm Daňove centrum odborný blog  Bc. Kattarína Danajovičová SZČO a výkon práce mimo územia SR 3.6.2015    

V. Sirotka ku kritike štátnej pomoci „Prvá pomoc +“
SNEM SAMP 2017
V. Sirotka k Návrhu opatrení „Kilečko 2“

http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/szco-a-vykon-prace-mimo-uzemia-sr.htm

Daňove centrum odborný blog  Bc. Kattarína Danajovičová SZČO a výkon práce mimo územia SR 3.6.2015