HomeAktuality

SZČO a výkon práce mimo územia SR

http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/szco-a-vykon-prace-mimo-uzemia-sr.htm Daňove centrum odborný blog  Bc. Kattarína Danajovičová SZČO a výkon práce mimo územia SR 3.6.2015    

VI. Konferencia „Rodinné podnikanie na Slovensku“
Novela zákona č. 340/2012 Z.z. , úhrada RTVS – vyjadrenie.
Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe

http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/szco-a-vykon-prace-mimo-uzemia-sr.htm

Daňove centrum odborný blog  Bc. Kattarína Danajovičová SZČO a výkon práce mimo územia SR 3.6.2015