HomeVýstupy v médiách

Správy a komentáre RTVS 2

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7772/63750 RTVS 2 rozhovor s Ing. Vladimírom Sirotkom na tému reštrukturalizácia Váhostavu odvysielaný 19:30

V. Sirotka na tému „Príspevky na podnikanie“ 24.8.2012 – TA3
RTVS Správy a komentáre Odhaľovanie nelegálneho zamestnávania
Váhostav zaplatí len časť dlhov

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7772/63750
RTVS 2 rozhovor s Ing. Vladimírom Sirotkom na tému reštrukturalizácia Váhostavu odvysielaný 19:30