HomeVýstupy v médiách

Zdaniteľné príjmy fyzickej osoby

http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/zdanitelne-prijmy-fyzickej-osoby.htm danovecentrum.sk  blog, autor: Bc.Katarína Danajovičová 23.01.2015

TA3 HOSŤ V ŠTÚDIU: V. Sirotka o vyšších odvodoch pre živnostníkov 31.1.2013
HOSŤ V ŠTÚDIU: S. Čižmárik a V. Sirotka o príspevku na podnikanie 24.8.2012
V. Sirotka ku kritike štátnej pomoci „Prvá pomoc +“

obr 2

http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/zdanitelne-prijmy-fyzickej-osoby.htm

danovecentrum.sk  blog, autor: Bc.Katarína Danajovičová 23.01.2015