HomeVýstupy v médiách

Zdaniteľné príjmy fyzickej osoby

http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/zdanitelne-prijmy-fyzickej-osoby.htm danovecentrum.sk  blog, autor: Bc.Katarína Danajovičová 23.01.2015

V. Sirotka o minimálnej mzde 12.10.2018
Prečo nebyť živnostník 4.6.2012 – TA3
RTVS Správy a komentáre Odhaľovanie nelegálneho zamestnávania

obr 2

http://www.danovecentrum.sk/clanok-blogu/zdanitelne-prijmy-fyzickej-osoby.htm

danovecentrum.sk  blog, autor: Bc.Katarína Danajovičová 23.01.2015