Rokovanie NR SR

21.9.2016 rokovanie v NR SR na klube SNS.

Z iniciatívy predsedu NR SR sa Ing. Vladimír Sirotka, CSc.  za SAMP zúčastnil rokovania v NR SR na klube SNS o aktuálnych legislatívnych zmenách zákonov. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia SŽK.

SAMP konzultovala pripravované návrhy zmien na Ministerstve zdravotníctva SR, MPSVaR SR,  MF SR a MK SR. Všetky rezorty vyjadrili ochotu prerokovať naše pripomienky. Náš proces pripomienkovania zhodnotili kladne na poslaneckom klube SNS a Predseda NR SR a SNS následne viacero našich návrhov a pripomienok predložili do koaličnej rady...

Čítať viac...

Konzultácie na MF SR

24.8.2016 rokovanie na MF SR k legislatíve

Zúčastnili sme sa konzultácií o paušálnych výdavkoch na MF SR . Našu organizáciu zastupovali
Ing. Vladimír Sirotka,CSc, a Bc. Katarína Danajovičová. Predniesli sme naše návrhy legislatívnych zmien a to hlavne :

1. Navrhli sme zrušiť daňové licencie Právnických osôb
2. Paušálne výdavky (PV) : limit na uplatnenie PV rozšíriť zo stávajúcich 40% na 60 % a uplatniť do sumy príjmov 49 790,- € ročne. PV rozšíriť aj na prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku. Zvýšiť min. sumu 5040 € ročne na 30 000,- €.
...

Čítať viac...

NR SR Rodinné dane

nr-sr-rodinne-dane-13-5-2015

Čítať viac...

Národný konvent

narodny-konvent-9-17-6-2016 narodny-konvent-8-17-6-2016 narodny-konvent-1-17-6-2016

Čítať viac...

Konzultácia k pracovnému právu

konferencia-k-pracovnemu-pravu-5-14-6-2016 konferencia-k-pracovnemu-pravu-4-14-6-2016 konferencia-k-pracovnemu-pravu-3-14-6-2016 konferencia-k-pracovnemu-pravu-2-14-6-2016 konferencia-k-pracovnemu-pravu-1-14-6-2016 konferencia-k-pracovnemu-pravu-3-14-6-2016 konferencia-k-pracovnemu-pravu-2-14-6-2016 konferencia-k-pracovnemu-pravu-1-14-6-2016

Čítať viac...

Konzultácie na MF SR

MF SR 24.8.2016

Zúčastnili sme sa konzultácií o paušálnych výdavkoch na MF SR . Našu organizáciu zastupovali

Ing. Vladimír Sirotka,CSc, a Bc. Katarína Danajovičová.  Predniesli sme naše návrhy legislatívnych zmien a to hlavne :

  1. Navrhli sme zrušiť daňové licencie PO
  2. paušálne výdavky : limit na uplatnenie 40% do sumy 49 790 Eur ročne a rozšíriť aj na prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
  3. Neodporučili sme zavedenie dane z dividend. Ak je potrebné ju zaviesť, tak maximálne 10%

( formou zrážkovej dane pod príjmom podľa §7 zákona o dane z príjmu ), pri...

Čítať viac...