JOB EXPO 2016

Čítať viac...

Daňové a odvodové tipy a triky s J.Mihálom

Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
Drieňová 37, 821 02 Bratislava,
pobočka Lomonosovova 6, 91701 Trnava
www.samp-msp.sk

Vás pozývajú na seminár

DAŇOVÉ A ODVODOVÉ TIPY 2016

+ Zákon o cezhraničnej spolupráci (Zákonník práce)

pondelok dňa 20. 6. 2016 o 9.00 hod.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Miesto konania: Trnava, hotel Holiday Inn, Hornopotočná

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SA...

Čítať viac...

JOB EXPO 2016 – odborná konferecia

Čítať viac...

Novela zákona č. 340/2012 Z.z. , úhrada RTVS – vyjadrenie.

Vec: Novela zákona č. 340/2012 Z.z. , úhrada RTVS vyjadrenie.

Vážený pán generálny riaditeľ,

v rámci pripomienkového konania predkladáme stanovisko SAMP k pripravovanej novele, tlmočené na dnešnom rokovaní na MK SR:

1. Návrh uvažuje s platbami zamestnávateľov v odvislosti od počtu zamestnancov. Tento princíp potvrdzuje duplicitné spoplatnenie úhrad RTVS. Zamestnanec uhrádza platby v svojej domácnosti.
Nesúhlasíme s uplatňovaním tohto princípu. Jedná sa v podstate o platbu za zamestnávanie a pôsobí kontraproduktívne voči zámeru zvyšovania zamestnanosti...

Čítať viac...

Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe

Slovenská asociácia malých podnikov
Drieňová 37, 821 02 Bratislava

Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár

DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Miesto konania: Trnava, Hotel Prestige, Sladovnícka 15

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
Tel.: 0905 335 097, e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com
Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra
Program :
• Zmeny v oblasti re...

Čítať viac...

Ochrana osobných údajov – zákon č.122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z..

Slovenská asociácia malých podnikov
Drieňova 37, Bratislava

Vás pozýva dňa 8. apríla 2016 o 10:00 hod. (piatok) na seminár

Ochrana osobných údajov

Lektor: Ing. Miroslav Majtáz

Miesto konania: Drieňová 37, Bratislava – Ružinov, reštaurácia Planetka

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 40,- EUR
poplatok splatný pri prezentácii

Program seminára:
o Ochrana osobných údajov po novom – zákon č. 122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z.
o Novinkou sú dva vykonávacie p...

Čítať viac...