Oznam

V masmédiách sa objavila informácia, že prezident SAMP, respektíve Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov bude fungovať ako expert pre novovznikajúcu stranu NAJ- Nezávislosť a jednota.
Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov ako aj prezident SAMP sa dištancuje od tohto vyhlásenia.
Zverejnenie takejto informácie je zavádzajúce a posudzujeme ju ako zneužitie mena SAMP.

Čítať viac...

Podnikatelia, pozor na tento nezmysel !

Ak si chce podnikateľ vytlačiť reklamný leták,

musí sa registrovať na ministerstve
Norbert Seneši | 25.08.2016

Vytlačenie jedného reklamného letáku, vizitky alebo katalógu môže pre podnikateľa znamenať sériu rôznych povinností od registrácie na ministerstve až po platenie osobitných poplatkov za odpad. Inak je to zakázané a pokutované.
Novým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa toho od roku 2016 zmenilo pre podnikateľov veľmi veľa...

Čítať viac...

Rokovanie NR SR

21.9.2016 rokovanie v NR SR na klube SNS.

Z iniciatívy predsedu NR SR sa Ing. Vladimír Sirotka, CSc.  za SAMP zúčastnil rokovania v NR SR na klube SNS o aktuálnych legislatívnych zmenách zákonov. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia SŽK.

SAMP konzultovala pripravované návrhy zmien na Ministerstve zdravotníctva SR, MPSVaR SR,  MF SR a MK SR. Všetky rezorty vyjadrili ochotu prerokovať naše pripomienky. Náš proces pripomienkovania zhodnotili kladne na poslaneckom klube SNS a Predseda NR SR a SNS následne viacero našich návrhov a pripomienok predložili do koaličnej rady...

Čítať viac...

Konzultácie na MF SR

24.8.2016 rokovanie na MF SR k legislatíve

Zúčastnili sme sa konzultácií o paušálnych výdavkoch na MF SR . Našu organizáciu zastupovali
Ing. Vladimír Sirotka,CSc, a Bc. Katarína Danajovičová. Predniesli sme naše návrhy legislatívnych zmien a to hlavne :

1. Navrhli sme zrušiť daňové licencie Právnických osôb
2. Paušálne výdavky (PV) : limit na uplatnenie PV rozšíriť zo stávajúcich 40% na 60 % a uplatniť do sumy príjmov 49 790,- € ročne. PV rozšíriť aj na prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku. Zvýšiť min. sumu 5040 € ročne na 30 000,- €.
...

Čítať viac...

NR SR Rodinné dane

nr-sr-rodinne-dane-13-5-2015

Čítať viac...

Národný konvent

narodny-konvent-9-17-6-2016 narodny-konvent-8-17-6-2016 narodny-konvent-1-17-6-2016

Čítať viac...