Dokumenty

Správy o činnosti:
SAMP:  2016,  2015, 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009
SCIUM: 2012 , 2011 , 2010

 

Ostatné dokumenty:

EURÓPSKA CHARTA PRE MALÉ PODNIKY

STANOVY SAMP

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA