Členovia SAMP

Drozdová Eva Ing.

Kaštielska 4, 82105 Bratislava

 

evadrozdova@centrum.sk

Kováč Ľubor Ing. – LUKO

Holíčska 25, 85105 Bratislava

 

kovac@personalnyspecialista.sk

Kunšteková Helena Mgr.- ELÁČIK

Pifflova 8, 85101 Bratislava

 

hela@elacik.sk

Actoris services s.r.o.

Drieňová 37, 82102 Bratislava

Ing. Vladimír Sirotka ml.

vladosirotka@icloud.com

Actoris system, s.r.o.

Drieňová 37, 82102 Bratislava

Ing. Vladimír Sirotka st.

vladimir.sirotka@actoris.sk

Vadinová Hedviga Ing. – EDUKO

Prostějovská 103, 08001 Prešov

ing. Hedviga Vadinová

eduko@eduko.sk

Vašicová Viera Ing. – ESPO

Farského 16, 85101 Bratislava

Viera Vašicová

vasicova@chello.sk

Vizváryová Oľga – OVIZ

Borský Svätý Jur 403, 90879

 

oviz@post.sk

Cech vykurovania, tepelnej techniky a
inštalácií

Kremnička 10, 97405 Banská Bystrica

Ľuboslav Jánoš

cvtt@cvtt.sk, cvtti@stavebnabb.eu, luboslavjanos@gmail.com

Cech zváračských odborníkov

Komenského 1, 91708 Trnava

Doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.

zvar@zvar.eu

Národná asociácia STK

Račianska 184/B, 83154 Bratislava

Ing. Peter Hulman

tajomnik@stk-asociacia.sk

SUZ – Spoločnosť údržby, výroby a montáži podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu

Pionierská 15, 83102 Bratislava

Ing. Vendelín Iro

vendelin.iro@suz.sk

Združenie žien Slovenska

Lipnická 187/1, 90042 Dunajská Lužná

Mária Trenčíková

maria.trencikova@gmail.com

DOZEN s.r.o.

Keltská 1/A, 85110 Bratislava

Ing. Peter Andrišin

peter.andrisin@dozen.sk

Ergia,s.r.o.

Zálužická 9,  82101Bratislava

Ing.Jakub Suchý

jj6suchy@gmail.com

Reliart Slovensko spol. s.r.o.

Zelinárska 2, 82109 Bratislava

Mgr. Michal Král

kral@reliart.sk

SETING Bratislava spol.s.r.o.

Vranovská 6, 85101 Bratislava

Ing.Ivan Krechňák

seting@seting.sk

Ujlakyová Iveta – garrettrade

Dobrovského 4, 811 08 Bratislava

Iveta Ujlakyová

garrettrade@gmail.com

Asociace soukroméo zemědělství ČR

Samcova1, 110 00 Praja 1

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek

jaroslav.sebek@asz.cz

RUVIREX, a.s.

Pod hradiskom 373, 010 04 Žilin

Ober

ruvirex@ruvirex.com

Compeko CS s.r.o.

SNP 309/53, 902 01 Pezinok

Branislav Dekánek

dekanek@compeko.sk

Ing. Dušan Hanačarik

Kukukčínová 599/62, 067 81 Belá nad Cirochou

Dušan Hančarík

dusanhancarik@stonline.sk

Zuzana Baranovičová

J.G.Tajovského 9, 917 01 Trnava

Zuzana Baranovičová

baranovicova.zuzana@gmail.com

TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o.

Einsteinova 21, 851 01 Bratislava

Peter Hennel

peter.hennel@taxoffice.sk

Premier Sport Tour, s.r.o.

Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava

 

zuzana@futbaltour.sk

P.U.R.E., s.r.o.

Bellova 6314/25, 831 01 Bratislava

Ing. Dušan Sirotka

info@energiaslnka.sk

AMO-PLUS, s.r.o.

Paláriková 857/11, 955 51 Topoľčany

Oravec

amoplus.sro@gmail.com

Ing. Branislav Jelenčík VVTR-VERONICA

Medzilaborecká 12, 821 02 Bratislava

Ing. Branislav Jelenčík

brano.jelencik@gmail.com

ERBIA s.r.o.

Okružná 96/14, 018 51 Nová Dubnica

Ertlová

obchod@erbia.sk

CERA MEL s.r.o.

Nobelovo nám. 7, 851 01 Bratislava

 

info@ceramel.sk;  medovyobchod@gmail.com

HAVEL & PARTNERS, s.r.., advokátska kancelária

Žitkova 7803/9, 811 02 Bratislava

 

stepan.starha@havelpartners.sk

JUDr. Monika Jankovičová

Čermeľská cesta 56, 040 01 Košice

Jankovičová Monika, JUDr

mj@eurokomz.sk

ŠPRINT plus, s.r.o.

Jarmočná 8/2471, 040 01 Košice

Miroslav Popivčák

mpopi@sprint.sk

Ivan Bobkovič

Kurtaserská ulica 3316/103B, 932 01 Veľký Meder

Ivan Bobkobič

bobkobic.ivan@gmail.com

TESTEK, a.s.

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

Ing. Marián Rybianský

testek@testek.sk

Dr. Anna Surová Čulíková, PhD.

Planét 3, 821 02 Bratislava

Dr. Anna Surová Čulíková, PhD.

ceo@synapsie.sk

Ing. Milan Hruška;

Priehradná 22, 036 08 Martin

Ing. Milan Hruška

milan.hruska@pobox.sk

Súkromná základná umelecká škola Prokofievova 5

Prokofievova 5, 851 01 Bratislava

Mária Topolská

marika.topolska@umeleckaskola.sk; sirotka@elastic.sk

NPS, s.r.o.

Lubina 168, 916 12 Lubina

Ing. Miroslav Majtáz

miroslav.majtaz@nps.sk