Členstvo

Členom sa môže stať podnikateľ – fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi a poslaním asociácie, chce v nej pracovať a zaviaže sa dodržiavať stanovy.

Členský príspevok:

Fyzická osoba: 40 € /rok
Právnická osoba: 80 € /rok
Zväzy a spoločenstvá: 120 € /rok

 

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA