Členstvo

Staňte sa členom SAMP

Členom SAMP sa môže stať podnikateľ – fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi a poslaním asociácie, chce v nej pracovať a zaviaže sa dodržiavať stanovy.

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

Fyzická osoba: 80€ / rok
Právnická osoba: 160€ / rok
Zväzy a spoločenstvá: 320€ / rok

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA