HomeOdborné semináre

„Zmeny vo verejnom obstarávani po novele č. 58/2011 a 158/2011, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ….“

Prednášateľ: Ing. Anna Pribylincová Miesto: Dom podnikateľov, Drieňová 37, Bratislava Organizačné pokyny: Program: 08.30 – 09.00 - prezentáci

Ochrana osobných údajov po novom – zákon č. 122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z.
Daňové a odvodové tipy a triky s J.Mihálom
1. Zasadnutie komisie NR SR pre podnikateľské prostredie, podporu malých a stredných podnikov a živnostníkov

Prednášateľ: Ing. Anna Pribylincová

Miesto: Dom podnikateľov, Drieňová 37, Bratislava

Organizačné pokyny:

Program: 08.30 – 09.00 – prezentácia účastníkov, 9.00 –  cca 14.30  –  školenie

Účastnícky poplatok: 48 € vrátane DPH ( v cene je lektorské, školiace materiály, občerstvenie, obed).

Poplatok možno uhradiť:

– bankovým prevodom: č.ú.: 0634431507/0900 SLSP, úhradu prosíme preukázať fotokópiou pri prezentácii

– zaplatiť priamo pri prezentácii

Ďalšie informácie: Ľudmila Kostolányová, Tel.: 02/43330930,  mobil: 0918/655 134