HomeVýstupy v médiách

Vladimír Sirotka o návrhu zákona o ochrane subdodávateľov 26.9.2012 – TA3

HOSŤ V ŠTÚDIU: V. Sirotka o podaní kontrolného výkazu
Vyjadrenie pre TASR elektronizácia a kontrolne výkazy DPH
Občan za dverami – vrátenie účtovných dokladov