HomeVýstupy v médiách

Vladimír Sirotka o návrhu zákona o ochrane subdodávateľov 26.9.2012 – TA3

SZČO, už viete o všetkých zmenách v roku 2015?
Vyjadrenie pre TASR elektronizácia a kontrolne výkazy DPH
Na darovanie 2% ostáva týždeň Eva Darášová 22.04.2014