ESPO VV s.r.o.

Naše spoločnosti sa už od roku 1995 špecializujú na kompletné vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, spracovanie daňových priznaní (napr. DPH, daň z príjmov pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a iné samostatne zárobkovo činné osoby, daň z motorových vozidiel). Ponúkame aj kompletné spracovanie miezd a mzdovej agendy, služby asistenta audítora, ekonomické a podnikateľské poradenstvo, pomoc pri daňovej optimalizácii, pri zastupovaní klienta pred úradmi, ako aj ďalšie služby súvisiace s ekonomickou činnosťou firiem podľa požiadavky, spoluprácu s daňovým poradcom, audítorom, právnickou a notárskou kanceláriou.

Ing. Viera Vašicová
generálna sekretárka
Mobil: +421911 318 232