SAMP-MSP – new

Slide 1

Víta Vás
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MALÝCH
A STREDNÝCH PODNIKOV A ŽIVNOSTNÍKOV

Ak nenájdete informácie, ktoré potrebujete,
napíšte nám alebo zavolajte.

Radi Vám pomôžeme.

[section padding=“50px“]

[row]

[col span__sm=“12″ align=“center“]

O NÁS

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV A ŽIVNOSTNÍKOV (SAMP) je organizácia, zastupujúca malých podnikateľov a jej vznik bol iniciovaný Európskou chartou malých podnikov. Svoju činnosť orientuje na priestor malých a stredných podnikateľov, s ťažiskom na živnostníkov, Samostatne zárobkovo činné osoby, podniky do 50 zamestnancov a rodinné podniky.

[button text=“VIAC“ style=“outline“ expand=“0″ link=“https://samp-msp.sk/o-nas/“]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=“rgb(240, 240, 240)“ padding=“50px“]

[row]

[col span__sm=“12″ align=“center“]

AKTUALITY

[blog_posts style=“default“ type=“row“ columns=“3″ posts=“3″ badge_style=“square“]

[button text=“VIAC“ style=“outline“ expand=“0″ link=“https://samp-msp.sk/blog“]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=“50px“]

[row]

[col span__sm=“12″ align=“center“]

SEMINÁRE

[blog_posts style=“default“ type=“row“ columns=“3″ cat=“46″ posts=“3″ badge_style=“square“]

[button text=“VIAC“ style=“outline“ expand=“0″ link=“https://samp-msp.sk/category/podujatia/“]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=“rgb(240, 240, 240)“ padding=“50px“]

[row padding=“50px 0px 0 0px“]

[col span__sm=“12″ align=“center“]

ČLENOVIA

Členom sa môže stať podnikateľ – fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi a poslaním asociácie, chce v nej pracovať a zaviaže sa dodržiavať stanovy.

[button text=“STAŤ SA ČLENOM“ style=“outline“ expand=“0″ link=“https://samp-msp.sk/clenstvo/“]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=“Media Right“ padding=“50px“]

[row]

[col span__sm=“12″]

PARTNERI

[row_inner]

[col_inner span__sm=“12″]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[message_box bg_color=“rgb(74, 74, 74)“ padding=“50″]

[row]

[col span__sm=“12″ align=“center“]

Pre získanie ďalších informácií o činnosti asociácie, jej aktivitách a možnej pomoci z jej strany je možné sa obrátiť na regionálne kancelárie SAMP.

[/col]
[col span__sm=“12″ margin=“30px 0px 30px 0px“ align=“center“]

[button text=“Kontaktujte nás“ color=“white“ style=“outline“ size=“larger“ link=“https://samp-msp.sk/regionalne-kancelarie/“]

[/col]

[/row]

[/message_box]