Category Archives: Pripomienkovanie

Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

Slovenská asociácia malých podnikov Slovak association of small enterprises Drieňová 37, 821 02 BratislavaTel.: 02/43422425, fax: 02/43330925, Mo: 0918655134, www.samp-msp.sk; samp@admin.samp-msp.sk; Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP (11. Snem SAMP 3.5.2012) Návrh tém na riešenie v spolupráci s vládou SR na roky 2012 – 2016 Opatrenia boli prerokované prezídiom SAMP a […čitajte viac…]

Zverejňujeme námety, ktoré sme poslali v rámci pripomienok k návrhu Partnerskej dohody

Slovenská asociácia malých podnikov Slovak association of small enterprises Drieňova 37, 821 02 Bratislava, Tel: 02/43422425, 0918 655 134 e-mail: samp@admin.samp-msp.sk, www.samp-msp.sk; Námety k Partnerskej dohode. Materiál je analyticky veľmi dobre spracovaný. Z pohľadu problematiky Malého a stredného podnikania (MSP) považujeme za potrebné v dokumente a návrhoch na riešenie akcentovať: Východzí postulát: MSP je nosným […čitajte viac…]