Category Archives: Pripomienkovanie

Konzultácie na MK SR

11.5.2016 rokovanie na MK SR Predložili sme stanovisko SAMP k návrhu zvýšených platieb za Rozhlasové a TV vysielanie (koncesné poplatky): 1. Návrh uvažuje s platbami zamestnávateľov v závislosti od počtu zamestnancov. Toto je duplicitné spoplatnenie úhrad RTVS. Zamestnanec uhrádza platby v svojej domácnosti. Nesúhlasíme s uplatňovaním tohto princípu. Jedná sa v podstate o platbu za […čitajte viac…]

Novela zákona č. 340/2012 Z.z. , úhrada RTVS – vyjadrenie.

Vec: Novela zákona č. 340/2012 Z.z. , úhrada RTVS vyjadrenie. Vážený pán generálny riaditeľ, v rámci pripomienkového konania predkladáme stanovisko SAMP k pripravovanej novele, tlmočené na dnešnom rokovaní na MK SR: 1. Návrh uvažuje s platbami zamestnávateľov v odvislosti od počtu zamestnancov. Tento princíp potvrdzuje duplicitné spoplatnenie úhrad RTVS. Zamestnanec uhrádza platby v svojej domácnosti. […čitajte viac…]

Pripomienky k zákonu o podpore MSP

 Pripomienky Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z. Základné informácie materiálu Typ materiálu: zákon Legislatívna oblasť: Iné právo Dátum vytvorenia: 2. 9. 2015 Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné […čitajte viac…]

Hlasujte a podporte 10+10 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov

Slovenská asociácia malých podnikov Slovak Association of Small Enterprises Drieňová 37, 821 02 Bratislava, t: 02/43422425, 0918 655 134 samp@admin.samp-msp.sk; www.samp-msp.sk; 10 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov Materiál vznikol na základe prieskumu a podnetov širokej podnikateľskej verejnosti, realizovaný SAMP dňoch 11.6 až 19.8.2014.   I. Zníženie administratívnej záťaže 1. Zaviesť systém „Živnostenských […čitajte viac…]

Stretnutie na Ministerstve Financií

20.2.2014 sa naši zástupcovia stretli na MF SR na rokovaní s pracovníkmi odboru nepriamych daní. Delegáciu SAMP ktorú viedol prezident SAMP, Ing. Vladimír Sirotka, CSc., tvorili členovia prezídia SAMP, Ing. Viera Vašicová, Ing. Katarína Marynčáková, Eva Darášová, a Ing. Stanislav Vašica. Na rokovaní sme predložili súbor praktických pripomienok ku Kontrolnému výkazu DPH a  poznatkov z […čitajte viac…]

Dotazník k podnikateľskému prostrediu – vyhodnotenie

Dotazník k podnikateľskému prostrediu – vyhodnotenie Prieskum hodnotenia opatrení Európskej charty pre malé podniky zo strany malých podnikov. V Lisabone sme stanovili pre Európsku úniu cieľ, aby sa stala najkonkurenčnejšou a najdynamickejšou ekonomikou na svete založenou na vedomostiach, ktorá je schopná zabezpečiť udržateľný hospodársky rast, viac a lepších pracovných miest a väčšiu sociálnu súdržnosť. Malé […čitajte viac…]