Štát by sa mal výraznejšie zamerať na pomoc malým a stredným podnikom

HomeAktuality

Štát by sa mal výraznejšie zamerať na pomoc malým a stredným podnikom

Tlačová konferencia k byrokracii 29.9.2017
Problematika stravných lístkov a nedeľného predaja
2. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Fond na spravodlivú transformáciu, 28.4.2023

Dňa 3. apríla 2023 sa konala konferencia Fórum pre Slovensko, na ktorom sa zúčastnil aj prezident SAMP, p. Sirotka.

Program:

Otvorenie: Ján Figeľ, predseda Správnej rady NTPT, zakladateľ EIT – cieľ Fóra pre SKo

1. Diskusný panel:

HOSPODÁRSKA POLITIKA SR – STAV A VÍZIA

Úvod: Minister hospodárstva SR Karel Hirman

Panel:

Peter Kremský – predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo a dopravu

Peter Gerhart – štátny tajomník

Karol Morvay – Ekonomická univerzita a Ekonomický ústav SAV

Róbert Šimončič – riaditeľ SARIO

Ján Marušinec, ekonomický analytik MESA10

Záverečné zhrnutie: Anton Marcinčin, ekonóm

 

Moderátor: Ján Füle, novinár

 

Hospodárska politika Slovenska sa v súčasnosti sústreďuje predovšetkým na zvládnutie operatívnych problémov, pričom situácia hlavne z pohľadu vývoja cien za energie je kritická. Slovensko disponuje energetickým mixom, pričom však posilňovanie obnoviteľných zdrojov je pomalé. V okolitých krajinách môžeme vidieť, ako malé a mikro zdroje výroby energie môžu výhodne koexistovať s jej centrálnou výrobou a distribúciou. Automobilový priemysel je dominantný, no výzva doby je stále viac o prechode od „montovne k mozgovni“.

Čo sa na Slovensku a v Európskej únii musí zmeniť v sektore priemyslu, obchodu a investícií z pohľadu legislatívy, podporných a dotačných schém, cenovej regulácie, technológií a riadenia, aby sme dosiahli pokrok smerom ku stabilnej, zelenej, inteligentnej a udržateľnej ekonomike?

 

2. Diskusný panel:

MALÉ A STREDNÉ PODNIKANIE, INOVÁCIE A ROZVOJ REGIÓNOV(16,45 h -18,00 h)

Úvod: Peter Švec, štátny tajomník MH SR

Panel:

Dušan Velič, štátny tajomník MIRRI

Ivan Štefanec, poslanec EP, prezident SME Union

Rastislav Machunka – viceprezident AZZZ

Ivan Čarnogurský, člen Predstavenstva ISA

Vladimír Sirotka, prezident SAMP

Záverečné zhrnutie: Štefan Vrátny, zakladateľ BIC

 

Moderátor: Ján Füle, novinár

Slovenská republika má dlhodobo veľké regionálne rozdiely, ktoré naďalej narastajú. V ostatných rokoch sa objavuje potreba koordinovanej systémovej odozvy. Slabý rast je dôsledkom pandémie, ale aj opakovaného odkladania štrukturálnych reforiem.

Skutočný rozvoj a ekonomicko-sociálne pozdvihnutie nezabezpečí len verejná doprava a energetická infraštruktúra. Potrebná je aj podnikateľská infraštruktúra na miestnej úrovni, vrátane digitálnej.

Vláda desaťročia poskytuje pomoc veľkým strategickým nadnárodným investorom, no väčšinu zamestnanosti zabezpečujú MSP. Schémy podpory preto treba doplniť o reálne riešenia pre zraniteľných domácich výrobcov a poskytovateľov služieb.

Hlavnými aktérmi sú tu verejná správa, profesijné komory, odbory, združenia a samotné subjekty MSP. Pre verejnú správu je potrebné definovať plán, ktorý sa môže stať prelomovým krokom k naplneniu deklarovaných ambícií na podporu rozvoja regiónov a malého a stredného podnikania na Slovensku, ako aj zvýšenie jeho potenciálu smerujúceho k inováciám.

Článok a videá z konferencie si môžete pozrieť TU