HomeAktuality

Seminár -Nezaplatená faktúra

Slovenská asociácia malých podnikov, Drieňová 37 Bratislava v spolupráci s Asociáciou pre rozvoj podnikania Vás pozýva dňa 14. októbra 2015 o 15:

Pripomienky k zákonu o podpore MSP
Vystúpenie na rokovaní SAF
Memorandum o vzájomnej spolupráci

logo-samp-male

Slovenská asociácia malých podnikov, Drieňová 37 Bratislava
v spolupráci s Asociáciou pre rozvoj podnikania

Vás pozýva dňa 14. októbra 2015 o 15:00 hod. – streda

na stretnutie členov SAMP spojené s predstavením nových členov a seminárom na tému

Nezaplatená faktúra

Lektor: Mgr. Martin Leško, rozhodca Všeobecného Rozhodcovského súdu SR, predseda Asociácie pre rozvoj podnikania

Miesto konania: Drieňová 37 Bratislava v sídle SAMP

1.Program seminára:
Ako účinne na slovenských neplatičov?”
Prevencia pred neplatičmi v podnikaní.
Zdĺhavé súdne konanie alebo to ide na Slovensku aj inak?
Ako správne podnikať bez neplatičov?

2.Predstavenie a ponuka nových členov
EULER HERMES SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu – poistenie pohľadávok
– ako obchodovať s novými partnermi s istotou.
ergia, s.r.o.
Komplexný program energetických úspor pre malé a stredné podniky:
– zníženie cien za dodávku elektriny a zemného plynu
– revízia a redukcia distribučných poplatkov
– analýza status quo a návrh úsporných opatrení
– modernizácia osvetlenia
– projekty obnoviteľných zdrojov energie, vrátane dotačných programov
– prenesená správa energetických sietí

3. podujatie je bezplatné, organizované pre členov SAMP.

Kontakt: Magdaléna Lipáková, 02/4342 2425, 4333 0930, 0908 219 568 e-mail: samp@admin.samp-msp.sk;